Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
206 74,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
96 34,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
72 25,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
34 12,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32 11,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
32 11,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
31 11,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
29 10,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
28 10,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
22 7,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
20 7,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 6,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
17 6,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 4,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 4,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 3,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 3,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 3,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 3,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 2,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 1,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 0,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy