Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
272 75,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
97 27,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
89 24,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
54 15,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
34 9,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
33 9,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
32 8,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
30 8,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
29 8,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 6,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
25 6,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
25 6,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 4,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 4,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 3,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 3,6%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
13 3,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 3,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
11 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 2,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 2,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 2,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 0,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 0,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 0,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,2%