Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
162 70,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
56 24,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
38 16,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
37 16,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
31 13,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
27 11,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
18 7,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 7,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 5,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 5,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 4,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 4,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 4,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 3,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 2,5%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
6 2,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 2,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 2,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 1,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,4%