Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
156 76,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
22 10,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 9,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 9,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 9,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 7,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
13 6,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
13 6,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 5,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 3,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 2,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 2,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 66,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 66,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 33,3%