Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
267 74,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
49 13,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
43 11,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
39 10,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 7,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
25 6,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
25 6,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
23 6,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 5,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 3,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
11 3,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
11 3,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 2,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 2,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
9 2,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 1,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 1,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 1,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 1,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 1,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,2%