Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
192 80,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 9,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 8,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 7,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
17 7,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 5,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 5,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 4,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 4,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 4,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 3,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 2,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 2,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 2,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 2,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 1,6%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
2 0,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,4%