Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
145 83,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
37 21,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
28 16,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
20 11,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
17 9,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
14 8,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 6,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 4,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 4,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 4,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 4,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 3,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 2,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 2,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 1,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 1,1%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 100,0%