Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
31 37,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
29 34,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
25 30,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
20 24,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 16,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 16,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 15,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
12 14,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 9,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 9,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 8,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 7,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 6,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 4,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 4,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 3,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 3,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 3,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 3,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 73,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 26,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 13,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 6,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 6,6%