Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
110 53,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
102 49,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
68 33,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48 23,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
39 18,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
34 16,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
33 16,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
24 11,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 9,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 8,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
16 7,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
13 6,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 6,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
11 5,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 4,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 4,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 4,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
9 4,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 3,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 3,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 2,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy