Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
186 58,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
132 41,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
75 23,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
61 19,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
57 17,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
54 16,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
35 11,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
35 11,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
34 10,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30 9,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
30 9,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
28 8,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
26 8,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
25 7,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
22 6,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
20 6,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
20 6,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 5,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
16 5,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
15 4,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 3,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
10 3,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
8 2,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 2,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 66,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 33,3%