Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
110 53,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
46 22,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
44 21,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
25 12,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
21 10,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 7,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 7,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
15 7,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 5,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 5,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
11 5,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
11 5,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 5,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 5,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 4,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 3,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 2,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,9%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 1,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,4%