Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
365 96,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
220 58,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 6,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
23 6,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 5,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 3,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
10 2,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
7 1,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 1,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 1,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 1,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 1,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,2%