Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
107 78,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 12,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
17 12,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 10,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
14 10,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 8,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 7,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 5,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 5,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 5,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 4,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 4,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 4,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 3,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 3,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
2 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 1,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 100,0%