Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
95 65,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
30 20,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
26 17,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
20 13,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18 12,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15 10,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 9,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 8,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 8,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
12 8,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 7,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 6,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 4,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 4,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 4,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 3,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 3,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 2,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,6%