Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
86 72,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 16,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
13 11,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
12 10,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
10 8,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 7,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 6,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 6,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 6,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 4,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 4,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 3,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 3,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 2,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy