Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
66 56,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
22 18,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 16,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 12,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 12,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
13 11,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 9,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 7,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 7,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 6,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
8 6,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 5,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 5,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 4,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 4,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 3,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 3,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 3,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 3,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 3,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 2,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 100,0%