Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
42 66,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
22 34,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
16 25,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
16 25,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 20,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 12,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 11,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 9,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 9,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 7,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 6,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 4,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 3,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 100,0%