Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
83 92,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
37 41,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
32 35,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
28 31,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
28 31,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 20,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 5,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 5,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 5,5%