Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
192 59,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
124 38,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
107 33,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
65 20,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
54 16,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
48 14,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
47 14,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
47 14,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
34 10,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
34 10,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32 9,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
26 8,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 7,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
17 5,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
14 4,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
14 4,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
12 3,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
11 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 3,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 2,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 2,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 1,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 1,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 0,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 0,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,3%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
1 0,3%