Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
264 86,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
63 20,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
39 12,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
23 7,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 5,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
17 5,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 4,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
12 3,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 3,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 2,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
9 2,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
8 2,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 2,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 2,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 1,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 1,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 1,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 0,6%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
1 0,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy