Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
229 96,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
29 12,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 7,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 2,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 2,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 2,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,4%