Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
190 82,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
38 16,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
34 14,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 12,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 10,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
12 5,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
11 4,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 2,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 1,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 1,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 1,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 1,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 0,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 0,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy