Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
57 98,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 17,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 6,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 5,1%