Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
81 85,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
14 14,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 13,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 12,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 11,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 11,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 9,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
9 9,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 9,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 8,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 8,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 7,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 6,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 5,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 3,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 3,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 2,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 2,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 100,0%