Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
90 97,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 2,1%