Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 24   Produkty chemiczne
123 41,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
111 37,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
56 18,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
55 18,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
47 15,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
32 10,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
31 10,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
28 9,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
28 9,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
25 8,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
22 7,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 6,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,3%