Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
58 72,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 30,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 8,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 6,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 5,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 3,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 3,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 3,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 3,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 3,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 2,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 2,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 1,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 1,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy