Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
86 40,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
41 19,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
37 17,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
28 13,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
26 12,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 11,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 11,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
19 9,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 9,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 8,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
16 7,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
15 7,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 6,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 6,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
13 6,1%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
8 3,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 3,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 2,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 2,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 2,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 2,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 2,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 2,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 0,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%