Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
64 48,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
56 42,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
40 30,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 12,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
14 10,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 6,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 5,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 5,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 5,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 4,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 3,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,5%