Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
100 64,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
23 14,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
23 14,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 10,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 9,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 4,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 4,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
7 4,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 3,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 3,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 3,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 3,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 3,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 2,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,6%