Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
433 99,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
124 28,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 4,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
5 1,1%