Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
101 46,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
99 45,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
74 33,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
50 22,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
25 11,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
24 10,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
23 10,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
23 10,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 8,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
18 8,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
14 6,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 4,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 4,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 1,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 1,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,9%