Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
217 64,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
88 26,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
34 10,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
30 8,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 8,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
27 8,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
27 8,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
24 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 6,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
19 5,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
18 5,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
18 5,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
14 4,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
12 3,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 3,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 3,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 3,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 2,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 2,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 2,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 2,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
7 2,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
6 1,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 1,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
3 0,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,2%