Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
77 57,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 20,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 20,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 18,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
22 16,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 12,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
16 12,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
14 10,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
13 9,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
13 9,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 9,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
11 8,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 8,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 7,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 6,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 5,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 4,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 4,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 3,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 2,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,7%