Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
283 67,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
201 47,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
186 44,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
89 21,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
72 17,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
69 16,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
59 14,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
57 13,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
55 13,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
50 11,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
50 11,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
40 9,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
34 8,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
31 7,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
31 7,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
25 5,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 3,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 3,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
14 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 3,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
13 3,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 2,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 1,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 1,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy