Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
450 98,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
257 56,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
166 36,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
90 19,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
75 16,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
48 10,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
40 8,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
39 8,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
39 8,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 2,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
10 2,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 0,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,2%