Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30 32,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
30 32,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
16 17,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
16 17,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 17,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
16 17,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 14,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 13,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 12,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 12,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 12,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
10 10,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 8,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 7,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 6,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 6,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 6,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 4,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 3,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 2,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy