Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
172 49,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
100 28,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
84 24,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
57 16,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
53 15,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
43 12,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
43 12,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 8,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
28 8,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 6,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
17 4,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 3,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 3,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
11 3,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 3,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
11 3,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
11 3,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
10 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 2,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 2,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 2,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 1,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 1,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 1,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 0,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,2%