Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
68 82,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
42 51,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
28 34,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
12 14,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 13,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
9 10,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
9 10,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 9,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 2,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 1,2%