Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
213 51,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
185 45,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
103 25,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
87 21,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
58 14,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
52 12,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
40 9,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
33 8,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
27 6,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
25 6,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
25 6,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
24 5,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 5,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
21 5,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
16 3,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
16 3,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 3,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
7 1,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 1,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 1,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 1,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 0,4%