Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
32 91,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 40,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 2,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,8%