Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
99 35,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
94 33,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
78 28,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
59 21,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
48 17,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
43 15,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
42 15,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
33 11,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
27 9,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
23 8,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 5,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
11 3,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 3,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 3,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 3,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 2,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
8 2,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
7 2,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 2,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 2,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 1,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 1,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 1,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 1,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 0,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,3%