Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
104 54,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
37 19,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
36 18,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
31 16,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
30 15,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
27 14,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
23 12,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
18 9,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 8,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 8,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
15 7,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
13 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 5,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 5,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 4,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 4,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 3,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 1,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,5%