Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
21 50,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 14,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 14,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 14,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 11,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 9,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 4,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,3%