Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
229 94,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
160 66,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
110 45,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
54 22,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
52 21,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
42 17,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
36 14,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
34 14,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
21 8,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
12 4,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 4,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 3,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 2,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 2,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%