Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
182 77,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
27 11,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 9,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
14 5,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 5,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
11 4,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 4,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 4,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 2,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 1,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 1,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy