Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
674 100,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
100 14,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
86 12,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
74 10,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
49 7,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
47 6,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
43 6,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
33 4,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30 4,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
19 2,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 1,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 1,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 1,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 1,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 0,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 0,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,1%