Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
77 38,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
57 28,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
53 26,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
43 21,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
37 18,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
30 15,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
23 11,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
22 11,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 9,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
13 6,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
13 6,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 5,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 5,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 4,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 4,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 4,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 3,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 2,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 2,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 2,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 2,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 100,0%