Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
254 85,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
55 18,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
52 17,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
45 15,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
42 14,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
41 13,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
21 7,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 4,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 3,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 2,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 1,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,3%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,3%