Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
52 30,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
47 27,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
40 23,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
37 21,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33 19,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
31 18,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
24 13,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 11,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
18 10,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
14 8,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
14 8,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 7,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 7,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
12 6,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 4,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
7 4,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 3,4%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
5 2,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 2,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 2,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 1,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,5%